ویلا

کد ملک: 00
خرید زمین شهرکی در مازندران

خرید زمین شهرکی در مازندران

متری 12 میلیون تومان
خرید زمین شهرکی در مازندران یک زمین شهرکی در مازندران باید دارای سند بوده ، داخل ...
 • 1 سال پیش
 • 480 متر
 • 0 پذیرایی
 • 0 خواب
کد ملک: 145
فروش ویلا لتینگان نوشهر

فروش ویلا لتینگان نوشهر

7 میلیارد تومان
فروش ویلا لتینگان نوشهر خرید ویلا در لتینگان در داخل شهرک لوکس با ویو جنگلی عالی ...
 • 1 سال پیش
 • 400 متر
 • 2 پذیرایی
 • 4 خواب
کد ملک: 409
فروش ویلا در نجارده نوشهر

فروش ویلا در نجارده نوشهر

9 میلیارد تومان
فروش ویلا در نجارده نوشهر شما خریداران عزیز که به دنبال مالکینی هستید که برنامه فروش ...
 • 1 سال پیش
 • 50 متر
 • 1 پذیرایی
 • 3 خواب
کد ملک: 661

ویلا سند دار خط گاز نوشهر

8 میلیارد تومان
ویلا سند دار خط گاز نوشهر اگر در بررسی روستاهای نوشهر  ،چلندر نوشهر نظر شما را ...
 • 1 سال پیش
 • 550 متر
 • 1 پذیرایی
 • 3 خواب
کد ملک: 00
خرید ویلا مزگاه نوشهر

خرید ویلا مزگاه نوشهر

5 میلیارد و 200 میلیون تومان
خرید ویلا مزگاه نوشهر دوستان توجه داشته باشند در پایین موقعیت جغرافیایی آن را خدمت شما ...
 • 1 سال پیش
 • 200 متر
 • دارد پذیرایی
 • 3 خواب
کد ملک: 544
ویلا شهرکی نوشهر چالوس

ویلا شهرکی نوشهر چالوس

3 میلیارد تومان
ویلا شهرکی نوشهر چالوس اگر تصمیم بر این گرفته اید که در نوشهر ویلا شهرکی خریداری ...
 • 1 سال پیش
 • 260 متر
 • 1 پذیرایی
 • 3 خواب
کد ملک: 00
خرید ویلا چلک نوشهر

خرید ویلا چلک نوشهر

9 میلیارد و 300 میلیون تومان
خرید ویلا چلک نوشهر منطقه چلک نوشهر که بعضی ها هم با اسم چیلک نوشهر میشناسند ...
 • 1 سال پیش
 • 250 متر
 • دارد پذیرایی
 • 2 خواب
کد ملک: 354
ویلا نخ شمال

ویلا نخ شمال

چهارده میلیارد تومان
ویلا نخ شمال اینکه شما در اینترنت دنبال ویلا نخ شمال هستید خود نشان از این ...
 • 1 سال پیش
 • 900 متر
 • 2 پذیرایی
 • 3 خواب
کد ملک: 406
فروش ویلا در کهنه سرا

فروش ویلا در کهنه سرا

7 میلیارد تومان
فروش ویلا در کهنه سرا در سالهای اخیر بسیاری از روستاهای نوشهر رشد بالایی در بحث ...
 • 1 سال پیش
 • 180 متر
 • 1 پذیرایی
 • 3 خواب
کد ملک: 362
فروش ویلا منوچهرکلا نوشهر

فروش ویلا منوچهرکلا نوشهر

3 میلیارد تومان
فروش ویلا منوچهرکلا نوشهر با توجه به افزایش قیمت زمین های نوشهر ، منوچهرکلا نوشهر نیز ...
 • 1 سال پیش
 • 200 متر
 • 1 پذیرایی
 • 2 خواب
کد ملک: 00
خرید ویلا در شوفسکاج نوشهر

خرید ویلا در شوفسکاج نوشهر

5 میلیارد تومان
خرید ویلا در شوفسکاج نوشهر با منطقه شوفسکاج نوشهر چقدر آشنایی دارید آیاد میدانید این منطقه ...
 • 1 سال پیش
 • 218 متر
 • 1 پذیرایی
 • 3 خواب
کد ملک: 00
املاک نوشهر

املاک نوشهر

0 تومان
املاک نوشهر اینکه در اینترنت با عنوان املاکهای نوشهر و انتخاب بهترین املاک نوشهر پرداخته اید ...
 • 1 سال پیش
 • 0 متر
 • 0 پذیرایی
 • 0 خواب

ویلا